Verzenden & retourneren

Verzenden & retourneren

Artikel 7: Levering en de aansprakelijkheid van Acker & Go Distillery BV

7.1. Acker & Go Distillery voorziet verschillende manieren waarop de bestelde producten geleverd kunnen worden:

  • De artikelen worden bij de klant geleverd op het in de bevestigingsmail aangeduide adres
  • Afhaling door de klant bij Acker & Go Distillery, Zonnebloemstraat 10 in 9500 Geraardsbergen

De klant moet zijn keuze uiterlijk op het moment van de plaatsing van het order bevestigen. Alle bijkomende kosten van een alternatieve leveringsmethode zijn voor rekening van de koper. De koper heeft geen recht om de overeenkomst te beëindigen indien zijn gekozen leveringsmethode niet mogelijk is.

De klant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens met betrekking tot het leveringsadres. Wanneer het leveringsadres foutief of onvolledig is ingegeven, zijn de kosten om de bestelling opnieuw aan te bieden ten laste van de koper.

7.2. Er is sprake van een levering zodra de bestelde producten één keer aan de koper zijn aangeboden. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om de levering op de afgesproken plaats mogelijk te maken in aanwezigheid van de koper of een door de koper aangewezen derde partij. Indien een aangeboden levering onsuccesvol is ten gevolge van een tekortkoming door de koper, zijn de kosten van deze leveringspoging volledig ten laste van de koper.

7.3. Acker & Go engageert zich via een middelenverbintenis om de levering zo snel mogelijk aan de klant over te maken, uiterlijk binnen de 30 dagen na orderbevestiging. Deze leveringstermijn is echter indicatief en niet bindend.  Partijen kunnen in onderling akkoord een afwijkende leveringstermijn (ruimer dan de voormelde 30 dagen) bepalen. De koper kan de overeenkomst slechts beëindigen indien Acker & Go Distillery er niet in slaagt uiterlijk binnen de afwijkende leveringstermijn te leveren. In dergelijk geval van beëindiging zal Acker & Go Distillery BV spoedig en uiterlijk binnen 14 dagen na beëindiging van de overeenkomst alle betaalde bedragen terugstorten. 

7.4. Door online te bestellen verklaart de koper aan Acker & Go Distillery BV de wettelijke leeftijd van 18 jaar te hebben om alcoholische dranken te kopen en/of te drinken.  De website bezoeker dient dit ook via de homepagina van de website aan te geven.  Personen onder de 18 jaar mogen onder geen enkele omstandigheden gebruik maken van onze diensten. Acker & Go Distillery BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gebruik van deze site door kinderen en jongeren en behoudt zich het recht voor om bestellingen geplaatst door kinderen of jongeren te weigeren.  Indien minderjarige personen door een verkeerde leeftijd op te geven niettemin toegang krijgen tot de website kan Acker & Go Distillery BV in geen geval enige aansprakelijkheid worden geacht.

Artikel 8: Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is van toepassing in een B2C context. De consument heeft het recht aan Acker & Go Distillery BV mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.  Er wordt geadviseerd om hiertoe het model van herroepingsformulier te gebruiken, zodat dit blijk geeft van het feit dat men uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en schriftelijk een beroep doet op dit recht.

Indien de producten gebruikt, bevuild, beschadigd of onvolledig zijn zullen deze niet worden teruggenomen, evenmin wanneer de verpakking deels of volledig werd geopend. 

 

Indien de artikelen correct retour zijn ontvangen, maakt Acker & Go Distillery BV binnen 30 dagen het verschuldigde bedrag (exclusief de initiële verzendkosten en de verzendkosten die u gemaakt heeft om het product terug te sturen) over aan de koper.  De koper is bij het terugsturen verantwoordelijk voor het transport en de kosten hieraan verbonden.